M feder.david@gmail.com T 052-2858170

יריעות הגנה

 

   יריעות הגנה  Protective Film ,יריעת ניילון פוליאטילן (PE )עם דבק צד אחד,

   היריעה משמשת להגנה על משטחים שונים בכל התחומים,הדבק אינו נשאר על גבי

   המוצר לאחר הסרתו,כך פני השטח מתקבלים נקיים.

   שימושים רבים כמו פחי מתכת,פלסטיק,מארזים,דלתות,שטיחים,שיש וכו'.

 

   היריעה מגיע ברוחב 500 מ"מ ו- 1000 מ"מ,עובי 40 מיקרון,אורך גליל 250 מ'.

 

   ניתן לקבל יריעה ברוחבים ועוביים שונים ע"פ דרישה.

  

   קליק על תמונה לקבל תמונה בגודל טבעי. ולאחר מכן קליק ימני . העתק. אחר כך קליק בשטח דף , קליק ימני והדבק.  קליק על תמונה לקבל תמונה בגודל טבעי. ולאחר מכן קליק ימני . העתק. אחר כך קליק בשטח דף , קליק ימני והדבק.

 

 

 

 

 

   יריעת פוליאטילן שקופה לכסוי מוצרים,ענף הבניה והחקלאות,

   היריעה ברוחב 1000 מ"מ או 2000 מ"מ,אורך 100 מ',עובי 100 מיקרון,

 

   ניתן לקבל ברוחב ועובי שונים ע"פ דרישה.

   

קליק על תמונה לקבל תמונה בגודל טבעי. ולאחר מכן קליק ימני . העתק. אחר כך קליק בשטח דף , קליק ימני והדבק.